Author: mayln


Er vest – Europa sekularisert?

Er vest – Europa sekularisert? Peter Berger, en gammel sekulariseringsteoretiker kommer i boken The desecularization of the world med en ny erkjennelse. Han kaster sine gamle sekulariseringsteorier på bålet og påstår at verden er ”[…]as furiously religios as it ever was […]” med ett unntak: ”[…] i Vest- Europa om ingen andre steder, ser den […]

Les mer »

Fugl Føniks

“Fugl Føniks er et fabeldyr fra egyptisk mytologi, hvor den er et symbol på gjenfødelsen. Legendene om fugl Føniks finnes også i gresk og romerskmytologi og i kristen ikonografi. Lignende myter gjenfinnes også i mange andre kulturer, som i Kina (fenghuang), Japan og Korea. Navnet fønikskommer av gresk phoinix, som betød purpur, og som også gav navn til Fønikia, siden innbyggerne der handlet nettopp med denne etterspurte rødfargen.[1] I senere tolkninger er den også […]

Les mer »